logo.png
 
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1131
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia rosnaco Dokument
DPC /  1 /  ZFD /  2014 Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej ex-post projektu: „Twój sukces w Twoich rękach” realizowanego dla uczniów Technikum Ekonomicznego nr 8 w ZS nr 3 w Warszawie. 18-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  2 /  WID /  2014 Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do Al. KEN (ul. Nowobukowińska) przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. 19-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  3 /  WID /  2014 Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w., instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8 w Warszawie. 21-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  1 /  WSN /  2014 Praca geodezyjna polegająca na wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy. 24-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  4 /  WID /  2014 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w. oraz łazienek w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a w Warszawie oraz w Przedszkolu nr 196 przy ul. Nabielaka 18a w Warszawie. 24-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  17 /  WSZ /  2014 Poprowadzenie zajęć plastycznych dla seniorów Mokotowa w oparciu o własne materiały plastyczne. 03-03-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  18 /  WSZ /  2014 Poprowadzenie zajęć z Nordic Walking dla seniorów Mokotowa wraz z nieodpłatnym udostępnieniem sprzętu do zajęć, niezbędnego do ich przeprowadzenia. 03-03-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  19 /  WSZ /  2014 Opracowanie i poprowadzenie zajęć gimnastycznych dla seniorów Mokotowa z elementami rehabilitacji, fitnessu i relaksacji. 03-03-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  5 /  WID /  2014 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie. 03-03-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  20 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Wykorzystanie teatru w pracy nauczyciela i animatora”. 04-03-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png