logo.png
 
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 926
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia Dokument malejaco
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 12-01-2018 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 13-01-2017 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  13 /  ZFD /  2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 120 godzin kursu języka angielskiego na poziomie A1 i A2 wraz z egzaminem certyfikującym TOEIC Listening and Reading dla 10 uczestników projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 02-03-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WID /  2018 Usunięcie drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego przy ul. Joliot Curie w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14”. 02-03-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WID /  2018 Wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych Dzielnicy Mokotów, stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom. 01-03-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  ZSD /  2018 Organizacja i przeprowadzenie I MOKOTOWSKIEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ SENIORÓW 2018. 28-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  ZSD /  2018 Organizacja i przeprowadzenie Cyklu imprez szermierczych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 27-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  12 /  ZFD /  2018 Zakup sprzętu TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) wraz z dostawą w związku z realizacją projektu pn. „Radosne przedszkolaki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 20-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WID /  2018 Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla zadań z programu „Budżet Partycypacyjny 2018” 16-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WAG /  2018 Malowanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą wykładziny w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów znajdujących się przy ul. Rakowieckiej 25/27, Wiktorskiej 91, Wiśniowej 37. Łączna powierzchnia remontowanych pomieszczeń nie przekroczy 600 m². Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do ogłoszenia. 08-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png