logo.png
 
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 913
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia rosnaco Dokument
Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków 23-02-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  12 /  ZFD /  2018 Zakup sprzętu TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) wraz z dostawą w związku z realizacją projektu pn. „Radosne przedszkolaki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 20-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku dydaktycznego XLIX Liceum ogólnokształcącego przy ul. Joliot- Curie 14 w Warszawie w zakresie elewacji i wymiany okien oraz drzwi - 1 etap w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot- Curie 14" 20-02-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont nawierzchni placu zabaw wraz z ciągami pieszymi w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie. 19-02-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont ul. Baboszewskiej 19-02-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WID /  2018 Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla zadań z programu „Budżet Partycypacyjny 2018” 16-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego 300 godzin kursu ECDL Advanced wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu ECDL Advanced dla 75 uczestników projektu pn. "Zaprogramuj swoją przyszłość", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.1 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3923/15-00 z dnia 17.10.2016 r. 14-02-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Budowa drogi Gminnej ul. Juraty w Dzielnicy Mokotów w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „budowa ul. Juraty”. 13-02-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont ulicy Gimnastycznej w Warszawie 09-02-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WAG /  2018 Malowanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą wykładziny w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów znajdujących się przy ul. Rakowieckiej 25/27, Wiktorskiej 91, Wiśniowej 37. Łączna powierzchnia remontowanych pomieszczeń nie przekroczy 600 m². Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do ogłoszenia. 08-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png