logo.png
 
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 884
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia rosnaco Dokument
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu niecki basenowej w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie 18-01-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Budowa drogi Gminnej ul. Juraty w Dzielnicy Mokotów w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „budowa ul. Juraty”. 18-01-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  ZFD /  2018 Zajęcia z bajkoterapii odbywały się będą na terenie Przedszkola nr 326 w Warszawie, przy ul. Bernardyńskiej 14 w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, minimum 4 i maksimum 10 razy w miesiącu(czwartki), od 1 godziny 30 minut do 3 godzin w zależności od grupy zajęciowej. 17-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  ZFD /  2018 Zajęcia z treningu umiejętności społecznych odbywały się będą na terenie Przedszkola nr 326 w Warszawie, przy ul. Bernardyńskiej 14 w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, minimum 4 i maksimum 11 razy w miesiącu(wtorki), od 1 godziny 30 minut do 3 godzin w zależności od grupy zajęciowej. 17-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  ZFD /  2018 Zajęcia z dogoterapii odbywały się będą na terenie Przedszkola nr 326 w Warszawie, przy ul. Bernardyńskiej 14 w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, minimum 4 razy w miesiącu, maksimum 10 razy w miesiącu(wtorki-czwartki), od 1 godziny 30 minut do 3 godzin w zależności od grupy zajęciowej. 17-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  ZFD /  2018 Zajęcia z dramy odbywały się będą na terenie Przedszkola nr 326 w Warszawie, przy ul. Bernardyńskiej 14 w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, minimum 3 i maksimum 8 razy w miesiącu, od 2 godzin do 4 godzin w zależności od grupy zajęciowej. 17-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Przebudowa instalacji grzewczej budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p. n. : "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3". 16-01-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WIN /  2018 Serwis pakietu programów firmy INFO-SYSTEM eksploatowanych w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów w miesiącach luty - październik 2018 r. 16-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 12-01-2018 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  22 /  WSZ /  2018 Sporządzenie opinii przez biegłego – psychologa, w tym wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań psychologicznych i sporządzeniu (wspólnie z psychiatrą) opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 31 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami) i wskazaniu rodzaju zakładu leczniczego, a w przypadku niestawiennictwa osoby badanej, sporządzenie i dołączenie do akt sprawy zaświadczenia o niestawieniu się osoby na badanie. 11-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png