logo.png
 
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 926
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia rosnaco Dokument
Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków 08-03-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 – Etap I w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie. 07-03-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z obszaru Górnego Mokotowa 06-03-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa 06-03-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WID /  2018 Usunięcie drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego przy ul. Joliot Curie w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14”. 02-03-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jadźwingów” w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 02-03-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  13 /  ZFD /  2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 120 godzin kursu języka angielskiego na poziomie A1 i A2 wraz z egzaminem certyfikującym TOEIC Listening and Reading dla 10 uczestników projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 02-03-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WID /  2018 Wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych Dzielnicy Mokotów, stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom. 01-03-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  ZSD /  2018 Organizacja i przeprowadzenie I MOKOTOWSKIEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ SENIORÓW 2018. 28-02-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu „A” Dzielnicy Mokotów w Warszawie. 27-02-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png