logo.png
 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)
Naczelnik Piotr Sławiński
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 123
tel.: 22 443 64 90
fax: 22 325 45 91
e-mail:
 
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Mokotów należy zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu Dzielnicy, jednostek niższego rzędu oraz delegatur, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami i lokalami, w których mieści się Urząd Dzielnicy i delegatury lub przekazanymi na potrzeby Urzędu Dzielnicy;
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez wydział, w tym przeprowadzanie czynności związanych ze sprzedażą w trybie przetargu publicznego wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych, użytkowanych przez Urząd Dzielnicy;
 3. zapewnianie zaopatrzenia;
 4. zapewnianie obsługi telekomunikacyjnej;
 5. zapewnianie obsługi transportowej;
 6. zapewnianie obsługi technicznej;
 7. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów, w tym:
  1. obsługa techniczna i organizacyjna Zastępcy Pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w m.st. Warszawie w Dzielnicy,
  2. udzielanie pomocy przy podejmowaniu przez Zastępcę Pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w m.st. Warszawie w  Dzielnicy, działań koordynacyjnych na terenie Dzielnicy wobec podmiotów wyznaczonych do wykonywania poszczególnych zadań wyborczych lub referendalnych,
  3. prowadzenie i aktualizacja bazy danych o podziale Dzielnicy na obwody głosowania,
  4. archiwizacja i niszczenie dokumentów pochodzących z wyborów i referendów po uzyskaniu zgody uprawnionego podmiotu.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png