logo.png
 
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)
Główny Księgowy Helena Kwiatkowska
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 223
tel.: 22 443 64 54, 22 443 64 55
fax: 22 325 45 64
e-mail:

zastępca naczelnika Marzena Rudnicka
tel.: 22 443 64 54, 22 443 64 55, e-mail:
ul. Rakowiecka 25/27, p. 224

zastępca naczelnika Ewa Częścik
tel.: 22 443 64 54, 22 443 64 55, e-mail:
ul. Rakowiecka 25/27, p. 224

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. opracowywanie propozycji do projektu załącznika Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć,
 2. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
 3. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy,
 4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy,
 5. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych,
 6. prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy z obszaru Dzielnicy,
 7. analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
 8. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 9. obsługa kasowa Urzędu,
 10. współpraca z bankiem w zakresie sprawnej obsługi stanowisk pracy powiązanych z funkcjonowaniem bankowości elektronicznej,
 11. realizacja dyspozycji płatności z tytułu wydatków budżetowych i rozchodów budżetu oraz zwrotu nadpłaconych dochodów i sum do wyjaśnienia,
 12. ewidencja i rozliczanie podatku VAT w zakresie sprzedaży i zakupów realizowanych przez Urząd Dzielnicy,
 13. obsługa kancelaryjna Głównego Księgowego Dzielnicy,
 14. archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png