logo.png
 
Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN)

Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN)
Naczelnik Adam Ostojski
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 324
tel.: 22 443 64 40
fax: 22 325 45 71
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi informatycznej wydziałów, delegatur oraz jednostek niższego rzędu, w tym:
  a)  pomoc pracownikom Urzędu i przewodniczącym organów jednostek niższego rzędu w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem infrastruktury informatycznej,
  b)  realizowanie zadań związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej,
  c)  zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu,
  d)  sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu,
  e)  nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem infrastruktury sieciowej;
 2. tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym:
  a)  tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu Dzielnicy,
  b)  planowanie zakupów związanych z potrzebami informatycznymi Urzędu Dzielnicy,
  c)  dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych, akcesoriów, informatycznych materiałów eksploatacyjnych,
  d)  prowadzenie ewidencji infrastruktury informatycznej do celów serwisowych sprzętu, oprogramowania i licencji,
  e)  administrowanie sieciami lokalnymi i zewnętrznymi,
  f)   administrowanie serwerami obsługującymi aplikacje merytoryczne wykorzystywane w Urzędzie Dzielnicy,
  g)  administrowanie serwerami internetowymi Urzędu Dzielnicy,
  h)  administrowanie kontami użytkowników,
  i)   administrowanie bazami danych,
  j)   administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi,
  k)  zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
  l)   analizowanie potrzeb użytkowników,
  m) przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Urzędzie Dzielnicy,
  n)  śledzenie postępu technologii informatycznych, udział w szkoleniach.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png