logo.png
 
Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD)

Wydział Kadr Dla Dzielnicy (WKD)

Naczelnik Urszula Zduńczyk
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 35/1, 35/2/3, 35/5/6
tel.: 22 443 65 35, 22 443 65 36, 22 443 65 37, 22 443 65 38, 22 443 65 39, 22 443 65 40, 22 443 65 41
fax: 22 325 45 59
e-mail:

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;
 2. realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 3. gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 4. prowadzenie spraw pracowników Urzędu Dzielnicy związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;
 6. opracowywanie projektu planu wydatków załącznika Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w zakresie wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;
 7. organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z urzędami pracy, w tym z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;
 8. organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Dzielnicy;
 9. współpraca z właściwym biurem w zakresie organizacji służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 10. organizowanie ślubowania pracowników Urzędu Dzielnicy;
 11. koordynowanie i monitorowanie przebiegu procesu przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Dzielnicy;
 12. współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy właściwego biura w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;
 13. przygotowywanie okresowych planów i sprawozdań z zakresu działalności wydziału;
 14. wprowadzanie i aktualizowanie w informatycznym systemie kadrowo – płacowym danych kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy;
 15. niezwłoczne przekazywanie informacji o wszelkich zmianach kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy właściwym wydziałom i biurom;
 16. prowadzenie rejestrów związanych z realizacją zadań wydziału;
 17. prowadzenie oraz archiwizacja dokumentacji wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 18. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
 19. opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz opracowywanie projektów odpowiedzi i decyzji administracyjnych związanych z dostępem do informacji publicznej w zakresie zadań wydziału;
 20. współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi jednostkami w zakresie zadań wydziału;
 21. prowadzenie innych spraw określonych w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy bądź pracownikom wydziału.”;
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png