logo.png
 
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP)

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP)
Naczelnik Małgorzata Sobolewska
tel.: 22 443 62 50
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 35A
tel.: 22 443 62 52, 22 443 62 53
fax: 22 565 15 60
 

 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja stosowania w Urzędzie Dzielnicy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 3. opracowywanie standardowych dokumentów wymaganych do przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne;
 4. sporządzanie zbiorczego zestawienia planów zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO przygotowanych przez wydziały;
 5. sporządzanie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych i konkursów oraz współpraca w tym zakresie z właściwym biurem;
 6. prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych w Urzędzie Dzielnicy oraz Zbiorczego Rejestru Zamówień Publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy;
 7. udział w pracach komisji przetargowych oraz obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna tych komisji w zakresie prowadzonych postępowań;
 8. reprezentowanie Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
 9. przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy;
 10. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i interpretacji w zakresie zamówień publicznych;
 11. współpraca z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu oraz Urzędem Zamówień Publicznych w związku z zamówieniami publicznymi udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy;
 12. wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych i konkursach w m.st. Warszawie.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png