logo.png
 
grafika
Załączniki:
Konkurs ustny na najem wolnych lokali użytkowych z dnia 5.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 5084/2017 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 04.10.2017r. oraz Uchwały nr 5285/2017 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 15.11.2017 r. zawiadamia, że z dniem 05.03.2018 r. ogłasza konkurs ustny na najem wolnych lokali użytkowych na okres do 3-ch lat znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Formularze zgłoszeń do konkursu ustnego należy sporządzać zgodnie z poniższym regulaminem konkursu, które można otrzymać w Dziale Najmu Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 pokój 12, 17, 18, 19, 20, a także na stronach internetowych: www.zgnmokotow.waw.pl oraz www.mokotow.waw.pl.

Formularze zgłoszeń do konkursu ustnego należy składać w pokoju nr 7 Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 w godzinach od 7:30 do 14:30. Zgłoszenia będą przyjmowane począwszy od dnia 05.03.2018 r. do godziny 12.30 w dniu 23.03.2018 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png