logo.png
 
grafika
Komunikaty Urzędu Skarbowego

Wydłużenie godzin pracy urzędu

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje, iż zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2017 r. Termin dokonywania rozliczeń za 2017 r. upływa w dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek). W tym dniu Urząd będzie pracował w godzinach 7.30-18.00.

W związku ze zbliżającym się terminem składania rozliczeń, Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów wydłuża godziny pracy w dniach 26-27 kwietnia 2018 r.

W/w dniach Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów będzie czynny w godzinach od 7.30 do 18.00.


PIT w Uczelni Łazarskiego Warszawa ul. Świeradowska 43

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2018r. w godzinach 11.00-18,.00 W Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43 odbędzie się szósta edycja akcji "Wypełnij PIT w Uczelni Łazarskiego”. Jej celem jest bezpłatna pomoc przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych PIT osób fizycznych.

Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów w trakcie dyżuru w Uczelni Łazarskiego będą pomagać w wypełnianiu również przez Internet  rocznych deklaracji podatkowych PIT osób fizycznych, oraz będą udzielać szczegółowych wyjaśnień dotyczących m.in. korzystania z ulg podatkowych (ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej, dla honorowych krwiodawców), przesyłania zeznań PIT przez Internet, przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, rozliczania dochodów uzyskanych z pracy za granicą i ze sprzedaży nieruchomości.


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje, iż w dniach 14 – 23 lutego 2018 r. w godz. 7.30-15.30 oraz w dniach 17 i 24 lutego 2018 r. (sobota) od 9.00 – 13.00 pracownicy tutejszego urzędu w siedzibie urzędu w Warszawie przy ulicy Postępu 16A będą prowadzić konsultacje dla przedsiębiorców, dotyczące wypełniania i wysyłania plików JPK_VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów bardzo serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych do siedziby urzędu z własnym komputerem.


Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

plakat: Przedsiębiorco, załóz Profil Zaufany (eGO)


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje:

od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, są zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i posiadają obowiązek przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego 2018 r. Plik można wysłać do Urzędu  od 1 lutego br. za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje, iż wszyscy podatnicy VAT,  również mikroprzedsiębiorcy, deklaracje VAT od stycznia 2018 r. winni składać wyłącznie w formie elektronicznej.


Powstała Krajowa Administracja Skarbowa

1 marca 2017 r. została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Wprowadzone zmiany  umożliwią lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych połączonych służb.

Krajowa Administracja Skarbowa to wyspecjalizowane jednostki administracji rządowej wykonujące zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniać będą także obsługę i wsparcie podatnikom i przedsiębiorcom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Nową, skonsolidowaną KAS w woj. mazowieckim od 1 marca 2017 r. tworzą następujące jednostki organizacyjne:
1.  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
2.  51 urzędów skarbowych (lokalizacja urzędów skarbowych pozostała bez zmian)
3.  Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wraz z 3 delegaturami i 7 oddziałami w Warszawie oraz 4 delegaturami zamiejscowymi w:  Radomiu, Pruszkowie, Siedlcach, Ciechanowie i 8 oddziałami celnymi w: Radomiu, Grójcu, Pruszkowie, Płocku, Siedlcach, Garwolinie, Ciechanowie, Ostrołęce.

Delegatury urzędów celno-skarbowych zostały zorganizowane na bazie urzędów celnych i funkcjonują w dotychczasowych lokalizacjach urzędów celnych. Dotychczasowe oddziały celne  kontynuują swoją działalność pod tą samą nazwą i w tych samych co dotychczas lokalizacjach.

Podczas przeprowadzania reformy przyjęto następujące założenia:

 • urzędy skarbowe wykonują dotychczasowe zadania,
 • utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej nie będzie tworzyło nowych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców.

Organizacja urzędów skarbowych, tj. ich siedziby, zasięg terytorialny i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje również bez wpływu na przepisy regulujące rozliczenie roczne PIT. Stąd reforma nie będzie odczuwalna dla podatników składających deklaracje podatkowe w okresie rozliczania podatku PIT.  Bez zmian pozostaną również zasady rozliczania podatku CIT, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych.

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Urząd Celno-Skarbowy  będzie realizował zadania związane m.in. z wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, ustalaniem i określaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, obejmowaniem towarów procedurami celnymi oraz rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw skarbowych.


Komunikat Naczelnika Urzędu

Nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy jedynie dużych firm.

W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować się kryteriami określonymi w art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość i rozmiar działalności gospodarczej (średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót netto).

Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mają obowiązek raportowania, ma za zadanie pozyskanie bieżącej informacji o transakcjach podlegających opodatkowaniu VAT. Umożliwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania.

W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wypełnianie obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux.

Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT zamieszczonej na stronach Ministerstwa Finansów.


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje, iż w ramach Narodowej Loterii Paragonowej ruszyła akcja dla przedsiębiorców i instytucji pod hasłem:

“Wspieraj uczciwą konkurencję. Dołącz do akcji „Popieram loterię”.

W ramach Narodowej Loterii Paragonowej Ministerstwo Finansów inicjuje akcję dla przedsiębiorców i instytucji, które cenią uczciwość w interesach. Warto aby wszyscy, którzy działają na jasnych zasadach, bo zależy im na budowaniu zdrowej konkurencji,  popierali Narodową Loterię Paragonową.

Założeniem przedmiotowej akcji jest uświadomienie Polakom, że mają duży wpływ na kształtowanie uczciwego obrotu gospodarczego, a biorąc paragony wspierają uczciwych przedsiębiorców i równą konkurencję między nimi. Branie i wydawanie paragonów przekłada się wprost na stan naszego wspólnego budżetu, czyli finansowanie szkół, szpitali, kolei czy dróg. Jeśli te wartości są bliskie przedsiębiorcom, mogą zadeklarować swoje wsparcie i dołączyć do akcji Ministerstwa Finansów.

Każdy podmiot, który zadeklaruje poparcie dla idei przyświecających loterii może dołączyć do akcji. Wystarczy pobrać materiały Narodowej Loterii Paragonowej ze strony internetowej i wykorzystać je w swojej placówce. Szczegóły akcji dostępne są na stronie: https://loteriaparagonowa.gov.pl/edukacja/popieraja-nas  

Narodowa Loteria Paragonowa rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem i szybko zdobyła wielką popularność wśród Polaków, o czym świadczą miliony zarejestrowanych paragonów. Loteria to przede wszystkim akcja edukacyjna, która ma kształtować obywatelskie postawy i wspierać silne podstawy polskiej gospodarki.


Centra obsługi - wiele spraw w jednym miejscu

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS
i akcyzy.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników
o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy
 • złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe ),

Na stanowiskach komputerowych w centrach obsługi podatnicy będą mieli dostęp do portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, ePUAPu oraz zarejestrują działalność gospodarczą.

Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany co oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych standardów.

Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdrażanych w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika.

W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług.

Pilotaż tej nowej usługi Administracji Podatkowej będzie prowadzony od 1 września br. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów.


 

„Nie daj się oszukać - sprawdź paragon” – startuje kolejna odsłona akcji


Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej - konsolidacja procesów pomocniczych

Od 1 kwietnia 2015 roku Administracja Podatkowa będzie funkcjonowała w innej formule niż dotychczas. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą będzie izba skarbowa. Efektem tych zmian będzie lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Wchodzące w życie zmiany nie będą miały wpływu na siatkę urzędów skarbowych.

 


Zmiany w sposobie przesyłania dokumentów przez płatników

Płatniku!

OD 1.01.2015 R. ZMIANY W PROCEDURZE ROZLICZANIA PIT I PRZESYŁANIA INFORMACJI DO US.

Naczelnik Urzędu skarbowego Warszawa Mokotów uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe obowiązki w zakresie przesyłania do urzędów skarbowych, deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne za 2014 rok tj.  PIT-11, PIT-8C, PIT-40 - przedmiotowe zmiany dotyczą Płatników.  

Płatnicy którzy przesyłają dokumenty za więcej niż pięciu podatników (pracowników) muszą to zrobić obowiązkowo w formie elektronicznej.

Natomiast jeżeli przesyłają dokumenty za mniej niż pięciu podatników i nie korzystają z pomocy np. biura rachunkowego  decyzja czy przekazać deklaracje, informacje, papierowo czy elektronicznie należy do nich samych. Płatnicy, którzy wybiorą formę papierową składania deklaracji, jednakże posiadają krótszy termin do ich złożenia i termin ten upływa w dniu 31 stycznia 2015 r.


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów zachęca Państwa do korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - www.epuap.gov.pl.


EPUAP to łatwy i bezpieczny system informatyczny udostępniający usługi publiczne, dzięki któremu klienci m.in. urzędów skarbowych mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem internetu,   a przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją.
 • Przedsiębiorcami a administracją.
 • Instytucjami administracji publicznej.

Podatnicy poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl powinni skorzystać z Katalogu Usług, który jest narzędziem standaryzującym sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej.

        W katalogu usług dla Podatników naszego Urzędu dostępne są następujące sprawy:

 • Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych.
 • Odwołania i zażalenia.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Pismo ogólne do urzędu.
 • Skargi,wnioski,zapytania do urzędu.
 • Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej.
 • Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.
 • Wydawanie zaświadczeń.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości.
 • Zaświadczenie o barku dochodów.
 • Zaświadczenie o dochodach.
 • Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jedynym warunkiem korzystania z usług dostępnych na portalu ePUAP jest posiadanie profilu zaufanego, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją a także odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Celem uzyskania profilu zaufanego należy:


I sposób – dla wszystkich obywateli:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. osobiście udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
  Potwierdzenie profilu zaufanego Podatnik może uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów przy ul. Postępu 16a – Sala Obsługi lit.M.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png